Återvinnings- och missionsbutiken Källaren

Till butiken kan man donera eller köpa det mesta från hushållet förutom större möbler. I butiken säljs också saker som tillverkats vid församlingens syklubb och hos sysselsättningsenheten.

Donationer tar vi emot under öppettiderna och sakerna ska vara i sådant skick att de går att sälja, det vill säga hela och rena.

Intäkterna från butiken går till olika ändamål som styrs via Kyrkans utlandshjälp och Finska missionssällskapet samt till sysselsättningsenhetens verksamhet.

Adress: Kapellbacksvägen 6 (Dragsfjärds församlingshem, ingång från bakgården).

 

Mera information

  • Adress Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd
  • Telefon 1 +358 (0)40 6484 029