Fisheries Management Fee

Information om fiskevårdsavgift

Betalningsskyldighet

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 som fiskar med handredskap eller andra fångstredskap eller fångar kräftor.

Fiskare som fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla eller fiskare som är under 18 år eller 65 år fyllda behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Man får förstås betala fiskevårdsavgiften också i dessa fall – det är alltid en investering i naturen.

Fiskerätt

Fiskevårdsavgiften berättigar att fiska med ett spö i nästan hela landet samt på statens allmänna vattenområden i havet. Om man vill fiska med flera spön eller andra fångstredskap ska man skaffa förutom fiskevårdsavgiften också ett vattenområdesspecifikt fisketillstånd. Dessa säljs av vattenområdets ägare, exempelvis Forststyrelsen när det gäller statens vattenområden.

Det förekommer begränsningar i fiskerätten i fredade vattenområden, på särskilda fiskeplatser som kräver ett separat tillstånd och i fors- och strömvatten med vandringsfisk. I kartorna på webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi kan du kontrollera fiskeförbuden och fiskebegränsningarna i olika områden.

Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland.

Fiskelov går att köpa på följande ställen:
Eräluvat.fi-webbutiken
Forststyrelsens servicenummer 020 69 2424 (vardagar kl. 9-16)
Forststyrelsens försäljningsställen
R-kioskerna (+ 3 €)

Mer information om fiskevårdsavgifterna hittar du här

 

Skärgårdshavets nationalpark 6015

Forststyrelsens vatten i kommunerna Pargas och Kimitoön. Tillståndet gäller inte i de områden av nationalparken där man får röra sig begränsat.
Tillstånd för fiske med övriga redskap säljs endast åt permanenta invånare i Pargas och Kimitoöns kommuner samt åt dem som äger en stugfastighet i området.
En kund kan köpa tillstånd för högst 4 nät.

Mer information om begränsningar samt köp av tillstånd hittar du här

 

 

 

Information on fisheries management fee

Payment obligation

The fisheries management fee is required if you are 18-64 years of age and will be fishing with lures or traps or crayfishing.

Payment of the fisheries management fee is not required if you are ice fishing, hook and line fishing or fishing with a simple herring rig. However, it is still possible to pay the fisheries management fee also in these cases, as an investment in nature.

 

Fishing rights

The fisheries management fee entitles angler to fish with one rod nearly everywhere in Finland as well as in public sea areas owned by the state. Angling with more than one rod and trap fishing require a fishing permit for a specific water area in addition to payment of the fisheries management fee. These are sold by the owner of the water area, such as Metsähallitus for state-owned waters.

There are restrictions in protected water areas, special destinations that require separate permits or in rapids and running waters with migratory fish stocks. The website Kalastusrajoitus.fi contains a map showing all the no-fishing zones and restricted areas (in Finnish and Swedish).

The fisheries management fee does not entitle the angler to fish in Åland.


Where to purchase

Eräluvat.fi web shop
Service number +358 (0)20 69 2424 (weekdays 9am-4pm)
Metsähallitus permit service points
R-kioskiconvenience stores

Read more about the fishing permits here