Västanfjärd - segelfartygens och kalkgruvornas historia med cykel