Holma naturstig

Naturstigen på Holma 600 m och 2 km

 

På ön Holma finns två olika typers naturstigar som är utmärkta med informationstavlor. Stigarna går delvis på Skärgårdshavets nationalparks område och de är utmärkta börjande från byn Holma.

Linsno 600 m

För att komma till början av naturstigen Linsnon går man från förbindelse- båtsbryggan längs en kärrväg och genom byn Holma. Sträckan till stigens början är ca. 600 m. Själva naturstigen är ca 600 m lång och informationstavlorna berättar om det omkringliggande kulturlandskapet. Det finns dessutom en 100 m lång avstickare till ett berg. Sträckan blir sammanlagt ett par kilometer. Stigen går, förutom avstickaren, på en slät äng och är mycket lätt framkomlig. Sommar tid tjusar ängens blomprakt vandraren. Man kan också möta en betande fårskock.

Gylpö 2 km

Gylpö, den två kilometer långa stigen som är utmärkt med informationstavlor, går i huvudsak genom ett bergigt skogsområde. För att komma till stigens början måste man gå ca 200 m från förbindelsebåtsbryggan längs kärrvägen, stigen är sedan utmärkt. Stigen klättrar också upp på ett högt utsiktsberg. Därifrån öppnar sig en hisnande vacker utsikt över Skärgårdshavet. Längs rutten finns också små myrar, strandängar och jättegrytor. Man kan också göra en avstickare till Kummelberget. Där finns en hemlighetsfull jungfrudans. Sträckan dit från stigen är ca 400 m.

Följ stigar i Google Maps.

Mera information

  • Längd (km) 0,6 - 2 km
  • Svårighetsgrad Normal
  • Service Infotavlor