Yxskär, naturstig

Naturstigen på Yxskär, 800 m

Naturstigen på Yxskär är 800 m lång. Starten är vid östra sidans gästbrygga. Där finns också tältningsområde, torrdass och eldplats. Båtfararen kan ta i land vid bryggan eller vid den bergiga udden. För paddlarna finns en grund, gräsbevuxen strand på södra sidan av udden.

Stigen går mellan bergen, genom en frodig, lövtäkt, genomvuxen glosjö. Stigen fortsätter över bergen längs träskets ena sida tillbaka till startplatsen. Informationstavlorna berättar om naturen och landskapet på Yxskär. Yxskär är vänöbornas gamla betesholme och traditionslandskapet sköts fortfarande genom att slå gräset och som betesmark. Sommartid finns får och kalvar på holmen så du kan få sällskap under din vandring.  Allemansrätten är begränsad på Yxskär eftersom den hör till Skärgårdshavets nationalpark.

Följ stigen i Google Maps.

Mera information

  • Startpunkt Yxskär utflyktshamn
  • Längd (km) 0,8 km
  • Vandringsriktning Motsols
  • Svårighetsgrad Normal