Jungfrudanser

I Finland finns ungefär hundra stenlabyrinter, även kallade jungfrudanser, och nästan alla befinner sig invid kusten. På Kimitoön och i Kimitoöns skärgård finns sju jungfrudanser med fornminnes status samt ett större antal vars ålder inte har bestämts.

De äldsta ännu existerande stenlabyrinterna uppskattas vara uppförda under bronsåldern, medan de yngsta antas vara endast några hundra år gamla. Innebörden av jungfrudanser har helt säkert förändrats under den långa tidsperiod då de byggts. Labyrinterna är mytomspunna, och antas ha haft med magiska riter, att göra. Enligt en sägen skall brudparet tillsammans hitta genom dansen för ett lyckligt äktenskap, men andra berättelser handrar om sådant som jaktlycka och lycka med gott väder. Andra gissar på att jungfrudanserna haft också med fester, lekar och annat tidsfördriv att göra. 

 

Jungfrudanser som utflyktsmål:

  • Jarlsgård i Västanfjärd finns på en stort klippområde dit en stig leder.Bredvid en djävulsåker finns två labyrinter varav den ena är stor och intakt, den andra liten och delvis disintegrerad. Mer information om labyrinterna finns på Museiverkets sidor
  • Västerfladans jungfrudans finns på ön Holma dit man kan ta sig med förbindelsebåt från Kasnäs. En märkt naturstig leder till jungrudansen. Mera information hittas på Museiverkets sida.

Om du besöker en jungfrudans, var noggrann med att inte stöta till eller flytta på stenarna, och bygg inte ut jungfrudansen med nya stenar!

 

Övriga jungfrudanser i området:

Vid Kimitoöarna finns ett antal andra jungfrudanser som inte är passliga som besöksmål då vissa finns intill privata hus, och vissa är mycket svåra att ta sig till eller på sådant område, som kan ta skada av besök.

  • På Benholmens norra spets, när Löbö bro, finns en jungfrudans täckt av mossa och lavar.
  • På ön Bolax norra ända finns en jungfrudanssom delvis befinner sig på bar klippa, dels på jordmark. Labyrinten finns tätt intill privata gårdsplanen, och vi avråder därför från besök.
  • På ytterskäret Ejskär, i Vänäs yttre skärgård, finns en nästan helt förstörd jungfrudans. Enstaka stenrader kan ännu urskönjas. 
  • På östra sidan av ön Stora Ängeskär, på en plan klippa som är öppen mot ost, finns en nästan helt överväxt jungfrudans, som är svår att hitta. 
  • På ön Malen finns en jungfrudans täckt av mossa. En privat gårdsplan finns precis bredvid jungfrudansen, och kan ej besökas utan överenskommelse med markägaren.
  • På Vänö finns en jungrudans vid Nyängen. Klara stenrader kan inte urskönjas.  På Vänös sydöstra udde  nära vattnet finns en tydligare jungfrudans, som antas vara en ny rekonstruktion.