Neste Service station

Neste Station

Stationen har lunchretaurang och en biltillbehörs butik

Mera information

  • Adress Dragsfjärdsvägen 1179, 25860 Kimito,
  • Telefon 1 +358 2 42 4144
  • Tillgänglig service Café, Restaurang