Plats för just ditt företag

 

Kimitoön är en av Finlands stugtätaste kommuner. Vår unika natur och rika kulturmiljö gör dessutom området till en populär destination för turister. Handel och byggverksamhet, båtbranschen, hotell- och restaurangbranschen är därför näringsgrenar som växer.

Viktiga näringsgrenar där vi har en lång tradition är industri samt jord- och skogsbruk. Närmat, eller mathantverk, har även fått ett starkt fotfäste på Kimitoön. Vi finns nära södra Finlands större städer och viktiga leder och har en egen hamn med åtta meters farleddjup vilket erbjuder goda exportmöjligheter.
Vi erbjuder blivande och redan etablerade företagare kostnadsfri rådgivning. Vi hjälper dig också att hitta en lämplig tomt, lokal och vid behov även arbetskraft. Via våra nätverk hittar du rätt kontakter och samarbetspartner inom just din bransch.
 

Behöver du en drop in-plats för distansjobb? Inga problem – det har vi också!

Näringslivs- och företagstjänster