Från fritidsboende till heltidsboende

Har du ett fritidshus på Kimitoön? Funderar du på hur du kan gå till väga för att flytta permanent?

Om du äger en byggnad som är klassad som fritidshus, och vill ändra användningsändamål till bostadshus, ska du ansöka om nödvändiga tillstånd från kommunen. Byggnaden ska också uppfylla vissa krav.

Det finns olika förfaranden beroende på var byggnaden finns och hur planen för området ser ut.

 

Här hittar du anvisningar för hur man går till väga:

Byggnadstillsynens anvisningar