Lediga tomter

Dahlby - Solstrand

Området Dahlby-Gammelby är beläget vid infartsporten från öster till Kimitoön alldeles intill den omtalade Strömma kanal. Alla tomter i Solstrandsområdet erbjuder havsutsikt, närhet till naturen och en uppsjö med fritidsaktiviteter i grannskapet. Området har goda kommunikationer och närhet till god service såväl i Kimito centrum, på fem minuters avstånd med bil, som i grannkommunen Salo vars centrum finns på 25 minuters avstånd. Och skärgården, den börjar här och fortsätter, ja hur långt och länge du själv vill. Som en kuriositet kan nämnas att här kan du, på enda stället i Finland, tydligt iaktta tidvattenfenomenet.

Tomterna är planlagda för fristående småhus med en byggrätt om 230 m² våningsyta. För området har utarbetats och fastställts byggnadsanvisningar.

Läs mer

Dahlby - Solstrand

Kimitoön i bilder

Dahlby - Sandåsen

Ett lugnt område inom Dahlby-Gammelby detaljplan som gränsar till parkområde eller skogsmarker. Sandåsen erbjuder boende mitt i naturen med goda kommunikationer och närhet till god service såväl i Kimito centrum, på fem minuters avstånd med bil, som i grannkommunen Salo vars centrum finns på 25 minuters avstånd. Inom rimligt avstånd finns fritidsaktiviteter för alla årstider. Sandåsens tomter är tänkta för familjer som uppskattar naturen, lugnet och skärgården.

Tomterna är ämnade för fristående småhus med en byggnadsrätt om 250 m² våningsyta för bostadsbyggnaden och 80 m² för ekonomibyggnad.

Läs mer

Norrbacka

Området Norrbacka finns i omedelbar närhet av det mesta. Tomterna finns invid Kimito centrum med ett brett utbud av service med affärer, serviceföretag och offentlig service. Bland annat hälsovårdscentralen är granne med området. Norrbacka ligger ett stenkast från Amosparken, där det till exempel finns lågstadieskola, daghem samt fotbolls- och idrottsplaner. Området finns invid ett skogsområde med många friluftsleder och därmed härliga rekreationsmöjligheter i naturen. Goda förbindelser - från Norrbacka är det ungefär 45 minuter med bil till Åbo och ungefär 35 minuter till Salo. Och minns att världens största och vackraste skärgård finns runt om på ännu kortare avstånd.

Läs mer

Norrbacka

Kimitoön i bilder

Ängskulla och Åbovägen

Områdena finns norr om Kimito centrum ett stenkast från Amosparken och skolorna. Förbindelserna är goda eftersom tomterna finns i närheten av Åbovägen. Från Åbo är det ungefär 45 minuter till bostadsområdena och från Salo cirka 35 minuter. Kimito centrum erbjuder ett brett utbud av service d.v.s. det mesta man kan vänta sig i fråga om affärer, serviceföretag och offentlig service. Bland annat hälsovårdscentralen finns i närheten. Och också här mitt på Kimitoön finns skärgården runt om på kort avstånd.

Läs mer

Kyrkbacken

I närheten av Västanfjärds gamla kyrka i en lugn skogssluttning finns Kyrkbackens detaljplaneområde med ett drygt halvdussin tomter. Havet och skärgården finns på ett drygt stenkasts avstånd. Butik och apoteksservice finns i Lammala. Vid ungdomsföreningens hus, Vårdkasen, ungefär 200 meter från tomterna finns tennisplan och på ungefär fyra kilometers avstånd finns Bjärkas golf. Västanfjärds skola (årskurserna 1 - 6) och Sofia daghem finns i Nivelax, cirka fem kilometer norrut. Vägförbindelserna är goda och skärgården, den riktiga skärgården med öppna fjärdar, öar och skär kan knappast finnas på lämpligare avstånd.

Tomterna som har historiska fartygstypsnamn är mellan 1 600 och 2 500 m² och har en byggrätt enligt exploateringstal 0,15, vilket betyder ca 240 - 325 m².

Läs mer

Kimitoön i bilder

Kimitoön i bilder

Kulla

Ett vackert område med Dragsfjärden som utsikt. Kärra centrum finns på gångavstånd och på tio minuter kan du ta dig med bil till centrum av Dalsbruk. Ett fint alternativ för dig som uppskattar naturens närhet och skönhet.

Läs mer

Norra Lemobro & Västra Lemobro

Dalsbruk är en historisk bruksby mitt i Finlands finaste skärgård. Dalsbruk är populärt bland både inflyttare och resenärer tack vare charmiga trähus, den vackra gästhamnen och de fantastiska omgivningarna kombinerat med ett rikt utbud av kultur och ett mångsidigt serviceutbud.

Norra och västra Lemobro är belägna vid infarten till Dalsbruk och invid Stora Masungsträsket cirka två kilometer från Dalsbruks torg. Förbindelserna är goda med flera dagliga bussturer Dalsbruk-Helsingfors/Åbo-Dalsbruk. Läget är lugnt och fridfullt och naturen i form av skog och insjöar finns direkt bakom knuten. Tomternas storlek är 1300 - 1900 m² och byggnadsrättens exploateringstal är e = 0,15, alltså 195 - 285 m².

Läs mer: Norra Lemobro

Läs mer: Västra Lemobro

Norra Lemobro

Lediga tomter kan reserveras på Kimitoöns kommuns nätsida, klicka här!