Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.VisitKimitoön.fi och har upprättats 21.9.2020. Utlåtandet är baserat på intern granskning.

I tillgänglighetsutlåtandet redogör vi för hur www.VisitKimitoön.fi uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Innehållet på www.VisitKimitoön.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Nedan redogörs dels för icke-tillgängligt material och hur bristerna åtgärdas, dels för innehåll som inte uppfyller kraven på grund av omarbetningen skulle orsaka opropotionell börda.

 Icke-tillgängligt innehåll

Alt-texter i bilder

 • Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Det kan finnas bilder som saknar alt-texter på webbplatsen. Samma gäller för bilder, tabeller och andra element i dokument.

  Bristerna åtgärdas så fort vi upptäcker saknade alt-texter och i samband med produktionen av nytt innehåll.

 • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  1.1 Innehåll som inte är text

Otillgängliga dokument

 • Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Vissa PDF-dokument publicerade före år 2020 är inte tillgängliga.

  Brister åtgärdas i takt med att de upptäcks och tillgängligheten beaktas i produktion av nytt innehåll.

 • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  1.1 Innehåll som inte är text

Urskiljbarhet

 • Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Vissa innehåll har marginaljusterad text gällande både vänster- och högermarginal

  Innehållet anpassas så att allt innehåll har enbart marginaljusterad vänstermarginal inom år 2020.

 • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  1.4.8 Visuell presentation

Kontrast

 • Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Webbplatsen innehåller sidor där text placeras på bilder och där tillräcklig kontrast inte alltid kan garanteras.

  Sidorna gås igenom så att brister åtgärdas i takt med att sidorna uppdateras.
 • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  1.4.3 Kontrast (minimum)

Otydliga länkar

 • Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Webbplatsen innehåller länkar vars syfte och format inte framgår tillräckligt tydligt av länktexten.

  Detta åtgärdas efter hand som brister upptäcks och då nytt innehåll produceras.

 • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Oproportionell börda

Vissa delar av innehållet på www.VisitKimitoön.fi möter inte tillgänglighetskrav då materialets karaktär och ålder gör det för arbetsdrygt att förnya materialet i jämförelse med den betydelse som materialet har. I sådana fall korrigeras tillgängligheten i den takt som materialet förnyas.

Inga undertexter i vissa videomaterial

 • Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
  Vissa marknadsföringsvideon som är skapade före år 2020 kan sakna undertexter. Ljudbeskrivning av videomaterial saknas.

  Videomaterialet ersätts med nytt i den takt resurser för detta finns.

 • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  1.2.1, 1.2.3

Innehåll som inte omfattas inte av lagstiftningens krav

Delar av innehållet på www.VisitKimitoön.fi anses inte beröras av lagstiftningens krav. Sådan material är

 • kartor som inte är avsedda för navigering (kartor som förtydligar textinnehåll)
 • PDF-filer som har publicerats före den 23.9.2018
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2018

Kartor över Kimitöns kommuns turismservice finns i digitalt format på nätsidan. Samma kartor finns i tillgänglig form som pappersmaterial och kan beställas via nätsidan.

Brister på nätsidorna?

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den!

Frågor, brister och utvecklingsförslag om tillgängligheten kan skickas per e-post till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller meddelas per telefon till kommunens turismchef på numret 040 662 3833. 

Tillgänglighetsutlåtandet granskas minst en gång om året.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
telefonnummer växeln 0295 016 000.