Jungfrusunds 博物馆

Högsåra är även känt som Jungfrusunds lotsstation, som omnämndes första gången i lotssammanhang år 1490.

Högsåra är en välbevarad idyllisk tjänstemannaskärgårdsby där de äldsta välbevarade byggnaderna är redan från 1700-talet.

Kustskepparverksamhetens och lots verksamhetens betydelse för skärgården, speciellt då vid Jungfrusund och Högsåra trakten.

Besöksadress:
Kejsarhamnen
25960 Högsåra

Postadress:
Högsåra byalag rf.
Högsåra byvägen 100
25960 Högsåra
 
Öppet:

Öppet  02.07 – 11.08.2019
Ti – Sö  kl. 14 – 19

Måndagar stängt

Guidning för grupper, kontakta Gunilla Örnell, telefon +358 (0)40 577 4380

信息

  • 地址 Kejsarhamnen
  • 电话 +358 40 5774 380
  • 电邮 info@hogsara.eu